Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Triển khai các nội dung liên quan đến lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

18-02-2021 15:09

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 kết luận cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo), ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện các bước: Phê duyệt dự toán; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức mở thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch; đang tổ chức chấm thầu, dự kiến phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch và thương thảo, ký hợp đồng tư vấn lập quy hoạch trước ngày 25/02/2021.

Phát biểu tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản nhất trí với các nội dung Báo cáo kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đề nghị cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo điều chỉnh lại phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của một số sở, ngành trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện công việc và cung cấp tài liệu cho đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Lãnh đạo các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo và địa phương cũng cam kết sẽ cung cấp hồ sơ, số liệu liên quan cho cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh đúng tiến độ…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tích cực tham mưu, tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cần xác định công tác lập quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng của ngành, do đó phải tập trung thực hiện để đảm bảo tiến độ; trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo, điều chỉnh lại phân công nhiệm vụ của các sở, ban, ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh và chịu trách nhiệm cung cấp cho đơn vị tư vấn các tài liệu, số liệu liên quan đến các nội dung quy hoạch được phân công đảm bảo tiến độ. Trong quá trình lập quy hoạch cần lưu ý đến quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, quy hoạch mạng lưới giao thông trên toàn tỉnh, quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư…

 

Kim Oanh
thainguyen.gov.vn