Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Huyện Võ Nhai triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

27-01-2021 13:43

        Ngày 27/01, Huyện ủy Võ Nhai đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

       Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Phó trưởng Ban thường trực ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 huyện Võ Nhai. Đồng chí Bùi Thị Sen, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban bầu cử huyện Võ Nhai; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Bí thư, chủ tịch UBND, chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

  

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Thái Nguyên và huyện Võ Nhai về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo đó, ngày 23/5/2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 . Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Thái Nguyên, huyện Võ Nhai đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử huyện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 huyện Võ Nhai nhấn mạnh “Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là một nhiệm vụ rất quan trọng. Do vậy, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở phải coi việc tổ chức tốt cuộc bầu cử là một nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo cuộc bầu cử phải đạt hiệu quả cao, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Các địa phương cần khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể của cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp mình; làm tốt công tác nhân sự theo đúng quy trình, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên, thẩm định tư cách đại biểu tham gia ứng cử. Song song với đó, phải bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh - quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội./.

Th: Thu Viền(Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông)