Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tuyên truyền công tác Trẻ em năm 2022

/documents/130374/0/K%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+tuyr+truy%E1%BB%81n+C%C3%B4ng+t%C3%A1c+TE+2022.pdf/4b50e497-05bc-4086-a062-ffe0b03f1f60

Kế hoạch thực hiện các hoạt động trợ giúp Người khuyết tật nhân kỷ niệm “Ngày Người khuyết tật...

/documents/130374/7852973/KH+TUY%C3%8AN+TRUY%E1%BB%80N+NG%C3%80Y+NG%C6%AF%E1%BB%9CI+KHUY%E1%BA%BET+T%E1%BA%ACT.pdf/b0942b00-f1ea-43a9-b831-0f0c40e8391e

 • 3716/QĐ-UBND

  Quyết định số 3716/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Võ Nhai.

 • 130/2016/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 171/2016/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 129/2016/NQ-HĐND

  V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 29891

Tổng truy cập: 91681