Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

UBND xã Cúc Đường

Bộ máy UBND xã Cúc Đường

Đại hội đại biểu lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 -2025

Đại hội Đại biểu xã Cúc Đường

Tuổi trẻ Cúc Đường chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Với tinh thần xung kích tình nguyện Đội hình thanh niên xung kích tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống dịch covid - 19 tiếp tục thực hiện phần việc thanh niên tham gia phòng, chống dịch covid - 19

TỔNG QUAN VỀ XÃ CÚC ĐƯỜNG

TỔNG QUAN VỀ XÃ CÚC ĐƯỜNG

Thái Nguyên: Những sự kiện và hoạt động nổi bật tuần qua

Tuần qua (từ ngày 18/9 đến 24/9), trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra nhiều sự kiện và hoạt động quan trọng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh điểm lại những sự kiện và hoạt động nổi bật.

 • 3716/QĐ-UBND

  Quyết định số 3716/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Võ Nhai.

 • 130/2016/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 171/2016/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 129/2016/NQ-HĐND

  V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4415

Tổng truy cập: 47177